Ilmu itu kehidupan hati daripada kebutaan,sinar penglihatan daripada kezhaliman dan tenaga badan daripada kelemahan